dusunur

Eğitim & Öğrenme

Neden Anasınıfı (Okul Öncesi) Eğitimi?

Marmara (Ö. Unutkan 2003) ve Hacettepe (S. Erkan - A. Kırca 2010) Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından yapılan araştırmalara göre okul öncesi eğitimi alan çocukların okul başarısının okul öncesi eğitimi almayanlara göre daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Kavram, matematik, okuma yazma, anlama, işitsel, görsel, mekansal algı becerilerinin okul öncesi eğitimi ile daha ileri düzeye çıktığı gözlemlenmiştir.

Okul öncesi döneminde;
Olumlu ve olumsuz yaşantılar, çocukların gelecek ve okul yaşamlarını etkiler.
Çocukların zeka, kişilik, duygusal gelişimi büyük ölçüde tamamlanır.
Emici zihin evresi devrededir. Zihin duyular yoluyla çevredeki her şeyi mıknatıs gibi çeker.
Zarafet, kibarlık ve sosyal becerilerle ilgili pek çok davranış kazanılır.
Dünya dilleri edinimi başlar.
Düşünür Okul Öncesi Uygulamaları

Düşünme Becerileri

Düşünür Okul Öncesi Çocukluk Eğitimi ‘Global Thinkers’ düşünme becerileri uygulamalarıyla zenginleştirilmiştir.

Ben Bireyim

Değerler, iyi bir eğitimin önemli bir parçasıdır. Düşünür okul öncesi döneminde etkinlik ve uygulamalarla değerlere ilişkin bilgilerin temelleri atılır.

Portfolyo

Öğrencilerin yıl boyunca deneyimlediği ve öğrendiği sanat, fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık gibi çalışmalarını ebeveynlerine sunduğu atölye etkinliğidir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Düşünür okul öncesi eğitiminde öğrenciler Düşünür’e özel çalışmalarla okuma yazmanın görsel algı, yazı bilinci, ses bilgisi, kelime dağarcığı gibi temel becerilerini kazanırlar.

Merak Eden Düşünür Kaşifler GEMS

Bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirerek, uygulamalarla da yaparak yaşayarak öğreten bir programdır.

Coding Town

Düşünür okul öncesi döneminde öğrenciler, basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla algoritmik düşünme becerisi kazanır ve kendi oyunlarını kurgularlar; verilen problemlere çözüm yolları üretirler.

Oyun Temelli Beceri Eğitimi

Öğrenciler, Oyun Temelli Gelişim programlarıyla, bireysel ilgi ve gözlemle kendini daha iyi tanıyabilen, çevresi ve kendisi ile ilgili farkındalığı yüksek ve sosyal hayata hazır yaşam becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Öğrenme Stilleri Geliştirme Çalışmaları
Lego Eğitimi
Maker-D Eğitimi
D-Steam
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Keşif İstasyonları
Hareket ve Koordinasyon Eğitimi
Müzik Eğitimi
Sanat Eğitimi
Dans Eğitimi