Neden Düşünür?

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.
Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları,
MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik,
Eğitim ve öğrenme yılı başlamadan iki hafta önce akademik hazırlık programı,
Hazır bulunuşluk sınavı,
Yoğun etüt programı,
Konu sonu tarama testleri,
Haftalık deneme sınavları,
Eksik tamamlama etütleri planlanır ve uygulanır.
Düşünür Koleji Liselere Giriş Sınavlarında uygulanan yeni soru tarzlarına uygun öğrenim programıyla da Türkiye'ye model oluyor.

Düşünür Koleji, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren öğretim yaklaşımı ve metotları ile yeni sistemde de başarılı olan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Düşünür PISA (PISA-D)

Düşünür Koleji öğrencileri, kendileri için özel olarak hazırlanmış PISA D sınavları ile Uluslar arası PISA ve TIMMS sınavlarına benzer Düşünme ve problem çözme becerilerini ölçen, günlük hayatla ilişkilendirilmiş açık uçlu sorular ile uluslara arası alanda kendini deneme ve değerlendirme fırsatı bulur.